Kontakt

Serwisanci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Pruszkowska 25

05-840 Brwinów

NIP: 5342505148

Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000560635

Infolinia: 801 000 680

tel. 22 3499906

fax. 22 3499907

e-mail: biuro@centrumabi.pl