Nasza oferta obejmuje:


Audyt:

1.Określenie rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania (rodzaj danych i formy ich wykorzystywania).

2.Zdefiniowanie zbiorów danych osobowych.

3.Ocenę zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.) oraz organizacyjnych.

4.Ocenę posiadanej w organizacji dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, regulaminów, ewentualnej polityki bezpieczeństwa itp.

5.Określenie formy wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Opracowanie niezbędnych dokumentów:

1.Określenie zakresu obowiązków i uprawnień Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji.

2.Opracowanie i wdrożenie dokumentacji w postaci:

- Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

- Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

- Wzory umów powierzenia danych osobowych z podmiotami współpracującymi z Państwa firmą.

- Innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, uchwała powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, umowy zachowania poufności, etc.).

3.Ustalenie zakresu i zasad udostępniania zbioru osobom trzecim - jeżeli przewidywane jest udostępnianie.

4.Określenie zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5.Przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych.

6.Przygotowanie wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych.


Opieka powdrożeniowa

Po zakończeniu wdrożenia opracowanej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w aktualizacji i audytowaniu Polityki. Nasi specjaliści odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!


CENNIK

Oferta cenowa obejmuje:

1. Audyt.

2. Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

3. Zapoznanie pracowników z treścią ustawy o ochronie danych osobowych oraz wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami.

4. Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

5. Zgłoszenie zbiorów do GIODO.

6. Wsparcie po wdrożeniowe.

Cena wdrożenia podawana jest, po jednym niezobowiązującym spotkaniu z klientem.


Ostateczna cena w dużej mierze zależy od:

1.Wielkość firmy, liczba oddziałów.

2.Rodzaj przetwarzanych danych.

3.Liczba pracowników.

4.Infrastruktura informatyczna.

5.Potencjalne opinie prawne.

6.Wybór pakietu wdrożenia polityki bezpieczeństwa


Ad. 1, 2. Czas potrzebny na zidentyfikowanie zbiorów danych osobowych, sposób przepływu danych, sporządzenie wykazu obszarów przetwarzania danych.

Ad. 3. Każdy z pracowników powinien być zapoznany z obecnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – w formie szkolenia. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (m.in. upoważnienia dla pracowników) niezbędnej do zgodnego z prawem przetwarzania danych.

Ad. 4. Nasi specjaliści przeprowadzają audyt całej infrastruktury informatycznej (w każdym oddziale) i przygotowują sprawozdanie, w którym zawarte są zalecenia, jakie należy wdrożyć, aby Państwa infrastruktura informatyczna była zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Ad. 5. Może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba zasięgnąć opinii prawnej.

Ad. 6. Państwo sami decydują czy zgłaszają swoje zbiory do GIODO, czy wyznaczą wśród pracowników osobę, która będzie pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji(ABI), czy my przyjmiemy na siebie funkcję ABI.